โต๊ะทำงาน L-SHAPED (คอมต่อข้าง)

MTL-75150 L,R ขนาด 150x75x75 /80x48x75 cm.

MTL-80160 L,R ขนาด 160x80x75 /90x48x75 cm.