โต๊ะทำงาน L-SHAPED DESKS

MTL-12160 L,R ขนาด 160x120x75 cm.

MTL-12180 L,R ขนาด 180x120x75 cm.