โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก

MT32-75150 โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก ขนาด 150x75x75 cm.

MT32-80160 โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 cm.