โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก

MT22-75150 โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก ขนาด 150x75x75 cm.

MT22-80160 โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 cm.