โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก

MT2-60120L,R โต๊ะทำงาน2ลิ้นชัก ขนาด 120x60x75 cm.

MT2-75120L,R โต๊ะทำงาน2ลิ้นชัก ขนาด 120x75x75 cm.

MT2-75150L,R โต๊ะทำงาน2ลิ้นชัก ขนาด 150x75x75 cm.

MT2-80160L,R โต๊ะทำงาน2ลิ้นชัก ขนาด 160x80x75 cm.