งานขาเหล็ก
< >

เหมาะกับสถานศึกษา หรือ องค์กรที่เบื่อความจำเจของแนวโต๊ะแบบเดิมๆ โครงขาโต๊ะทำจากเหล็กกล่องพ่นสีและอบอย่างดี