ตู้เอกสารบนบานเปิดกระจกล่างบานเปิดทึบ

MC-1601G ขนาด 80x40x160 cm.

ภายในแบ่งเป็น 4 ช่อง