ตู้ลิ้นชัก (โมบาย)มีล้อ
< >

EMT-455 ขนาด 41x55x67 cm.

EMT-460 ขนาด 41x60x67 cm.

มีล้อ สามารถเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับไว้ใต้โต๊ะทำงานโล่ง