ตู้เอกสารบานเปิดทึบ

MC-8401 ตู้เอกสารบานเปิดทึบ

ขนาด 80x40x84 cm.

ภายในแบ่งเป็น 2 ช่อง สำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร