โซฟาสำนักงาน , โต๊ะกลางไม้เมลามีน
< >

โซฟาสำนักงาน มีแบบ 1 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง และ 3 ที่นั่ง

เหมาะสำหรับใช้รับรองลูกค้า