ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 2

ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 2  ประกอบด้วย

1.      โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 180x80x75 cm.

2.      โต๊ะกลมต่อมุมโต๊ะ ขนาด 90x90x75 cm.

3.      ตู้ 3 ลิ้นชัก มีล้อ ขนาด 41x55x67 cm.

4.      ตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด 120x45x71 cm.

 

ทั้งชุด 4 ชิ้น ราคา 14,500 บาท

 

(ราคานี้ไม่รวมเก้าอี้ในภาพ)