ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร1

ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร1 ประกอบด้วย

1.      โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 180x85x75 cm.

2.      ตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด 120x41x67 cm.

3.      ตู้ 3 ลิ้นชัก มีล้อ ขนาด 41x55x67 cm.

ทั้งชุด 3 ชิ้น ราคา 12,000 บาท

 

(ราคานี้ไม่รวมเก้าอี้ในภาพ)