โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม
< >

MT-9180 โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 180x90x75 cm. 

MT-10200 โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 200x100x75 cm. 

MT-12240 โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 240x120x75 cm  

กรณีเป็นขาเหล็กคิดราคาเพิ่มจากขาไม้อีกตัวละ 1,300 บาท