โต๊ะเคาน์เตอร์
< >

CTC-60150 L , R   โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 150x60x105 cm. 

 

CTC-60180 L , R   โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 180x60x105 cm.