โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 120x60x75 cm. ราคาตัวละ 4,600 บาท

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 150x60x75 cm. ราคาตัวละ 5,100 บาท

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 180x60x75 cm. ราคาตัวละ 5,700 บาท

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 120x75x75 cm. ราคาตัวละ 5,100 บาท

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 150x75x75 cm. ราคาตัวละ 5,550 บาท

โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 180x75x75 cm. ราคาตัวละ 6,150 บาท

 

 

ซื้อ 10 ตัว ขึ้นไป ราคาพิเศษ!!!