โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 120x60x75 cm. ราคาตัวละ 3,700 บาท

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 150x60x75 cm. ราคาตัวละ 4,200 บาท

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 180x60x75 cm. ราคาตัวละ 4,800 บาท

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 120x75x75 cm. ราคาตัวละ 4,200 บาท

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 150x75x75 cm. ราคาตัวละ 4,650 บาท

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 180x75x75 cm. ราคาตัวละ 5,250 บาท

 

ซื้อ 10 ตัว ขึ้นไป ราคาพิเศษ!!!