โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้

โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย

  • โต๊ะลิ้นชักกลางขนาด 75x45x75 cm.
  • เก้าอี้สำนักงาน รุ่น MOC-027G โช้คแก๊ส

ทั้งชุด ราคา 2,500 บาท