ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม

ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม

ประกอบด้วย

1.โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 120x60x75 cm.

2.แผ่น Top เข้ามุม ขนาด 60x60 cm.

3.แผ่นชั้นเข้ามุม ขนาด 60x60 cm.

4.โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80x60x75 cm.

ราคาพิเศษ(โทรสอบถาม)