ชุดโต๊ะทำงาน Promotion4

ชุดโต๊ะทำงานPromotion4

ประกอบด้วย

1.โต๊ะทำงานขนาด 180x75x75 cm.

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้างขนาด 90x45x75 cm.

3.ตู้ 3 ลิ้นชักขนาด 41x60x67 cm.

ทั้งชุดราคา 8,500 บาท