ชุดโต๊ะทำงาน Promotion3

ชุดโต๊ะทำงานPromotion3

ประกอบด้วย

1.โต๊ะทำงานขนาด 165x75x75 cm.

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้างขนาด 90x45x75 cm.

3.ตู้ 3 ลิ้นชักมีล้อขนาด 41x60x67 cm.

ทั้งชุดราคา 7,900 บาท