ชุดโต๊ะทำงาน Promotion2

ชุดโต๊ะทำงาน Promotion2

ประกอบด้วย

1.โต๊ะทำงาน 165x80x75 cm.เว้ากลาง

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้างขนาด 90x45x75 cm.

3.ตู้ 3 ลิ้นชักมีล้อ ขนาด 41x60x67 cm.

ทั้งหมดราคา 8,490 บาท