ชุดโต๊ะทำงาน Promotion1

ชุดโต๊ะทำงานPromotion1

ประกอบด้วย

1.โต๊ะทำงานขนาด 180x80x75 cm.เว้ากลาง

2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อด้านข้างขนาด 90x45x75 cm.

3.ตู้ 3 ลิ้นชักมีล้อ ขนาด 41x60x67 cm.

ทั้งหมดราคา 8,890 บาท