โต๊ะประชุมทรงวงรี

MTR-9180 ขนาด 180x90x75 cm.

MTR-10200 ขนาด 200x100x75 cm.

MTR-12240 ขนาด 240x120x75 cm.