โต๊ะประชุมทรงรักบี้

MTC-9180 ขนาด 180x90x75 cm.

MTC-10200 ขนาด 200x100x75 cm.

MTC-12240 ขนาด 240x120x75 cm.