โต๊ะเคาน์เตอร์

CT-60120 ขนาด 120x60x105 cm.

CT-60150 ขนาด 150x60x105 cm.