โต๊ะเคาน์เตอร์

CT-60120 L,R ขนาด 120x60x105 cm.

CT-60150 L,R ขนาด 150x60x105 cm.