โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์

MTC-60120 L,R ขนาด 120x60x75 cm.

MTC-75120 L,R ขนาด 120x75x75 cm.