โต๊ะคอมพิวเตอร์+วางปริ้นเตอร์

MTP-60120 L,R ขนาด 120x60x75 cm.

MTP-75120 L,R ขนาด 120x75x75 cm.