ลูกค้าของเรา
ตัวอย่างลูกค้าโครงการ
♦ ธนาคารออมสิน (ส่วนใหญ่เป็นสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล)
♦ กรมทางหลวง
♦ กรมทางหลวงชนบท
♦ กระทรวงสาธารณสุข
♦ โรงงานยาสูบ
♦ กระทรวงศึกษาธิการ
♦ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦ กรมการขนส่งทางบก
♦ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
♦ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
Page  123