เกี่ยวกับเรา
ชื่อบริษัท :   บริษัท เอ็กซ์ตร้าโปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ทะเบียนการค้า :   0125548011625
วันที่เปิดดำเนินการ :   16 กันยายน พ.ศ.2548
ทุนจดทะเบียน :   3,000,000 บาท
ที่ตั้ง :   55/99 หมู่ที่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :   02-5258791-4
โทรสาร :   02-5258791-4 ต่อ 108
ผู้ก่อตั้ง :   จัดตั้งโดยคุณนริศ เปียรักษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็กซ์ตร้าโปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์ตร้าเฟอร์นิเทค จำกัด
รูปแบบการดำเนินงาน
   บริษัท เอ็กซ์ตร้าโปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ซึ่งดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย โดยแบ่งส่วนงานผลิตเป็นงานไม้และงานด้านเก้าอี้ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า และยังรับจ้างผลิตให้กับผู้รับเหมา ตัวแทน หรือบริษัทต่างๆ รวมทั้งยังรับบริการให้คำปรึกษาออกแบบวาง Layout ให้ลูกค้า